Starklika

Old Swedish Dictionary - starklika

Meaning of Old Swedish word "starklika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

starklika Old Swedish word can mean:

starklika
L.
starklika
3) starkt, på ett sätt som utvisar styrka. - (med (stor) krigsstyrka el. härsmakt. pawen. .. nödgadhis at lönlika ffly til eth slot, oc hans ffiandha fforo äpther honom, oc starkelegha betagadhe honom JMPs 441. 4) starkt, häftigt. - högeligen. hwar en godh männiksio wiil ok skal stadheligha thro ok diäffwllen strakligha (för starkligha) frestar thy är thz eth storth kiiffh SvKyrkobr 257. - Jfr fulstarklika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • starkelegha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚱᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back