Starklika

Old Swedish Dictionary - starklika

Meaning of Old Swedish word "starklika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

starklika Old Swedish word can mean:

starklika
L.
starklika
1) fast, staDigt, hårdt. " at stangen staRKelikä j iordena sta" Iv 3183. " tornssens dör äller porther war starliga til läst" MB 2: 102. VKR 24. tha loz (ändradt till loztis; Cod. C lotz 1041) hans [Zakarias') munDir vp som för var staRKlica luktir Bil 894. 2) fast, staDigt, orubbligt, utan vackan el. tvifvel. tå han haldr ok göme staRKlika thöm (dygderna) Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 20 (49, 21). " staRKlica oc stadhelica tro iak oc vidhir gaar thik vara min gudh" Bo 74. Bi 1: 333.
starklika
3) staRKt, på ett sätt som utvisar styRKa. staRKelighe woxenDi 13. ib 29. - med styRKa, med kraft. skulu the. .. vptändas at. .. göra staRKlika (foriter) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: l117. vnnis them hughswalisle vtan til, aff huilkom the starlighare vpliisa maaghin til gudhligha thinga VKR 4. " blästo the staRKlika" MB 2: 15. aoth. .. thok swärdhit. .. oc infäste j qwidhen, swa staRKliga at hiältith äptirfölgde iärneth j vndhinne ib 76. abymelech. .. stridhe staRKelika ib 102. - med krigsstyRKa, med härsmakt. amorreorum konunga, hwilia j bärghen äru staRKlige mote oss kompne MB 2: 2 7.
starklika
4) staRKt, häftig, med häftighet. kom elDir lös ok brans taRKlica Bil 872. " ltok hon staRKlica til at sukka oc grata" Bo 74. ib 106. " the steid gik saman ok staRKlika stod" RK 1: 314. " the slogos staRKeliga oc lenge" Di 150. - hgöeligen. the. .. räddos staRKelika ofriid RK 1: 2465. 5) kraftigt, med eftertryck. syntes þöm cristno sanctus iacoBus. .. ok stöRKte þöm staRKleka Bu 177. 6) med eftertryck, strängeligen. forbyuþande staRKikä SD 5: 606 (1346).
starklika
7) svårligen, svårt, på ett smärtsamt sätt. wardr hans taRKlikare plågahdhr för sina glömsko Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 45 (116, 49). valloghe ok maktoghe skulu staRKlica thola brädaghan ok pinonar Bo 97.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -leka Bu 177.
  • -leca SML Conf. -licha VKR 24.
  • -ligha: -lighare ib 4.
  • -liga MB 2: 76, 102 ; Di 150.
  • -lige MB 2: 27.
  • starkelika RK 1: 2465 ; MB 2: 102.
  • starkelika Iv 3183.
  • starkeligeh Di 13.
  • strkelige ib 129 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚱᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back