Staþfästa

Old Swedish Dictionary - staþfästa

Meaning of Old Swedish word "staþfästa" (or staþfæsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

staþfästa Old Swedish word can mean:

staþfästa (staþfæsta)
L.
staþfästa (staþfæsta)
1) fäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa vid ett beSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STämdt SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STälle. part. pret. faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST, ej vexlande plats. thz SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa gudz hws KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 485. 2) gifVaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe åt, låta få faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST fot, låta befäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa el. rota sig. bildl. thu mat. .. mz enom skörom thanka om thu SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STir han mz thinom wilia hymerikis glädhy fortapa SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 424. " föLghia ok fulkoSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna thz the gripa oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa j sinom eghnom hugh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 231. " j thy hiärta j hulko awnd ok wredhe är rotadh oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST" ib 464. - befäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa, gifVa faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STällning åt, göra orubblig. Var rättir at höghfärdhogho änglane skullo falla, oc rätuiSO änglande. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STis (SOlidarentur) SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhelickare KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 239. - part. pret. (fäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST, befäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST, SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STödjande sig (på). manzins heta aSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundan SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STig (för SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST; innixus) wppa thronna grwndwal SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 275. känneswennen. .. fulleleka tröSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer i sinna käraSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa äLgskogha ib 23 ; jfr 6. 3) göra SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadig el. faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST, SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STäRKa. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST kropsens oSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhelikhet mz thinne äuäärdelico dygdh SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 176. - göra SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadig el. faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST, befäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa. dygdhanna wphoff, j hwilko the skulu SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa (SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STabiliant) sina bygningh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 50. " bemannade aldra bärganna högdher ok KLintha oc alla theres SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STädher SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe mz SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STaRKom mwrom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 149. 4) göra faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST el. hård. abs. alskona salth haffwer natwr til at ganga j gönom, oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa, oc SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Subtiliera j eldenom SOns SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM XLI. 5) göra SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadig el. faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST, befäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa, gifVa faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST riktning åt, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STämma. hon SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe (firmavit) sin vilia til wärldinna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 218. " thera vili är SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STir (firmata) mot gudhi" ib 380. " huar then SOm vredhagas mot sinom iämcriSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STne mz SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STo vredhe oc vilia" SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 216.
staþfästa (staþfæsta)
6) befäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa, SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STäRKa, SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STafäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa. " huro godh sidhwänniä ok rätter matte SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhwäs ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STes" SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). han. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STir thera tro KLemning. 1860. SFSS.">Bo 110. Lgren. 1866.">Ber 184. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyRK oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST mina tro KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 119. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa tronna hopp om opSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STandilsen Lg 437. paulus. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe mz kiännedom myKLä crisnä KL 162. ib 158. alle. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">SToa j tronne ib 16. - SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyRKa, gifVa SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyRKa el. kraft åt. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST mik herre israels gudh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 167. brödhit skal SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STatfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa manz hiärta Lgren. 1866.">Ber 140. - SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyRKa, upSOns SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMuntra. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST thina brödhir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 229. 7) bekräfta, försäkra Vara sanning. the. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa (affirmant) sina lygn ok neka mina sannind KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 166. - försäkra, bedyra. Var egh een thräthin aat SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa (affirmare) älla neka hwat thw fata fore Lgren. 1866.">Ber 278. " en hedhir girughir man. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe mz hötande ordhom. at han aldre thädhan skulle fara för än han SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhin fangit hafdhe" KL 339. 8) bekräfta, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyRKa, bevisa sanningen af. badh at the skullo ther mz SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa trona Lg 3: 214. - bekräfta, intyga. hwilka loffwan. .. sanctus iohannes SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe giordha wara j sinne. .. närwaro Lg 811. l 9) gifVa faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STällning åt (ngn), bekfräta (ngn ss innehfVare af ett äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete el. en värdighet). tha the marsken swa SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe RK 2: 5016. " tha karolus magnus war SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer konungher" Lg 3: 293. - gifVa (ngn) SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STällning el. värdighet af, sätta (ngn) att Vara )innehafVare af ett äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete el. en värdighet). om swa är at j rätfärdeliga. .. haffwen SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäs (consituiSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STis) abymelesch konungh offwir idher KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 98. 10) SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa, bekräfta, faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STälla, gifVa gällande krat åt. gawm wi ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STum þässa articulos SD 4: 407 (1335, nyare afskr.). jac päthar thomasSOn, lagmanzdoom haffwande. .. kännis mik haffwa SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST the gafwo oc teSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STamänt SOm huSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STrv ingrid SOnadotter gaff wreta cloSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STre ib NS 1: 23 (1401). äpte thy SOm min. .. KLemning. 1860. SFSS.">Bonde. .. SOm iak nw sennarmer atte. .. badh mik at iak skulle SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa the for:da (d. v. s. min förre mans) gaffwo ... . thy SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer iak nw the for:da gaffwo ib 477 (1405). " thzta wart SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST och bebruffuet ok for wissät" Va 47. " vil jak at thu skalt SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa hona (KLoSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STerregeln) ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyRKia mz thina signilse" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 247. ib 248, 4: 115. " en SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadge ranzsakadher oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer aff swerikis konungom oc lynchöpungx biSOpom oc allom sySJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STrum oc brödhrom" ib 5: 108. " hwilken SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STage är ranzakadher oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer ib. idhra reghlo consituciones ella noghra andra reghlo skipilse. .. medh edhom ellir pawa makt ellir hwarsköns androm SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STilSOm SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa" VKR 3. SO 47. " the same SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhgadhe ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe. .. thässa här KLemning. 1860. SFSS.">Book fore ena SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadzKLemning. 1860. SFSS.">Book" SJ 1 (1420). 11) gifVa SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STelse el. gällande kraft åt (ngns) besittning af (ngt). SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STom lwi ather theris teSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlum (sateuentes judicavimus, teSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlum reSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STiui illis) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 314. - gifVa SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STqdfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STelse el. gällande kraft åt öfverlåtelsen af (ngt), öfverlåta på ett sätt SOm har gällande kraft, lagligen öfverlåta. thöm (godsen).. . biskop knute. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STafeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa ok tieghna SD NS 2: 52 (1408). " at faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STfara ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa thässin gozin KLoSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STreno. .. til äuärdhelica ägho" ib 1: 625 (1407). SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STaffeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STä jak thet for:dä goz vndhi for:dä aruidh ok hans arua ib 80 (1401). ib 85 (1401) , 2: 20 (1408). thet for:da godz medh flerom withnom SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa ib 1: 313 (1404). thenna toSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPenar haffua the. .. medh fridskilling SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STh och vplatheth SJ 277 (1459). 12) faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STälla, afsluta, ingå. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STafäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa (facere) fridh mz idher KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 24. 13) faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STälla, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STämma, förordna, SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadga. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STaddom oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STafeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STum wi att hwa SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sum byuther androm manne, äller leghir til at sla, sargha ällä dräpa. .. han skal SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadna þän sama rätt, swa SOm han hafþe þät syälwer giort SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). 14) beSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STämma, besluta. thu. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe at iak skal ändelica thola korsins pino KLemning. 1860. SFSS.">Bo 186. Lg 3: 164. nar. .. herodes oc the argha hoRKonan hafdho SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST sina mällan at dräpa iohannem KLemning. 1860. SFSS.">Bo 80. ib 137, 160. " thenna jomffrun haffde SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST i sith hiärta gudhi thiäna" Lg 3: 585. ib 590. " SOm nw sancta anna i sith hiärta SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST haffde, thz hon i öknena gaa wille ib 649. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STo the endräkteliga then daghen häLghan haldhas" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 328. - refl. SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STas, komma i faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STällning (rill ngn), (genom fulLgörande af beSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STämda förpligtelser) inträda i faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST och fullSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STändig förbindelse (med ngn) för än han mz bröderom SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadh feSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STas i coSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanij SO 95. - komma i fSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST och ej genom misshälligheter SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STörd SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STällning (till ngn); förlikas, förSOnas. iak skipadhe. .. färmilse til at samsätas oc SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhfäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STas mz gudhi KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 214.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so staþfästa may have also been written as staþfæsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stat- SD NS 1: 80 (1401)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᚠᛅᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back