Staþliker

Old Swedish Dictionary - staþliker

Meaning of Old Swedish word "staþliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

staþliker Old Swedish word can mean:

staþliker
L.
staþliker
1) fast, stadig, orubblig. Bir 1: 296. jak skal. .. tilbinda mik mz stadhelicom (staBili) edh vndir landzsins höfdhingia ib. 3: 367. skal iak stadhga. .. mina stadhlika säät til idher MB 1: 173. 2) fast, stadgad, måttfull. war waar herra wäl ögdher ok wäl brynadher hafdhe lankt änlite ok nidher lut, som wisar godha complexionem stadhliKS manz (quod est signum maturitatis) Bil 232. thridhi (näml. ltjenarinnan) vari matelik oc stadhelik Bir 3: 183. 3) fast, bestämd. at han se war ok witur ok stadhlikr i gaätum sinom ibland flikarom ok otökkom mannom KS 45 (115, 48). 4) stadig, blifvande, beständig, varaktig. the (ɔ: werulxlik ting) äru farande ok komande ok huargen stadhlik KS 20 (50, 22). - ständig, beständig, oafbruten. eth äwikt oc stadeliket framhaldh i godho LfK 128. - ständig, oupphörlig. lönlek saMB and. .. the göra opteleka bathe for mann um ok almänning stadhlikär geengangur SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). - Jfr ostadhliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • stadheliker.
  • stadeliket LfK 128 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back