Stavaþer

Old Swedish Dictionary - stavaþer

Meaning of Old Swedish word "stavaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stavaþer
utmärkt genom i jorden ss råmärken nedsatta stafvar el. störar. swa with som ther är badhe stawadh och stenth SD NS 1: 455 (1405). lJfr stafra.

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚠᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back