Stavur

Old Swedish Dictionary - stavur

Meaning of Old Swedish word "stavur" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stavur
staf, stör. en fara herþe satte þä (Pauli hufvud) up a stawr (virga) Bu 129. [slar man annan mäþ]. .. stangum ällä stafrum SR 53. " rees cayn a mot sinom brodher oc drap han mz staffri" MB 1: (Cod. B) 544. Jfr studhstavur, äfvensom stör.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stafre ÖGL Vaþ 23 pr. staffri MB 1: (Cod. B) 554. pl. nom. stafra ÖGL B 15: 1 i var. ack. stawra ib 16 i ar. dat. stafrum),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚠᚢᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back