Stavur

Old Swedish Dictionary - stavur

Meaning of Old Swedish word "stavur" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stavur Old Swedish word can mean:

stavur
L.
stavur
1) stav, stör. - koll. laat klyffva gardafalang oc rensa staffwer swa thet lätnar Brasks Cal 265. - Jfr gardhstavur. 2) råmärke? eeth godz som heter nolima, thet köptom wi alztingis ödha, wthan hws och staffra, aff lunda kirkio Svartb 377 (1439).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • staffwer )
  • *stavravänder ,
  • *stavurs hug
  • staffers- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚠᚢᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back