Stenaþer

Old Swedish Dictionary - stenaþer

Meaning of Old Swedish word "stenaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stenaþer
utmärkt genom i jorden ss gränsmärken nedsatta stenar. swa with thetna fornämda goz ärw stenadh oc stakadh SD NS 1: 126 (1402). " the tompt är badhe stakkadh ok stenadh" ib 2: 99 (1409). Jfr stender samt stakaþer.

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚽᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back