Stengardher

Old Swedish Dictionary - stengardher

Meaning of Old Swedish word "stengardher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stengardher
stenmur, stengärdsgård. han (ɔ en kålgård på Öland) är hägnadher meth enom stengardh VKJ 151 (1447).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚽᚿᚵᛆᚱᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back