Stenhal

Old Swedish Dictionary - stenhal

Meaning of Old Swedish word "stenhal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stenhal
stenhäll, klippa. graf. hwilken vthuggen var i enne stenhal MP 2: 22. stenhallana söndir brusto ib 21. " syndoghe sighia biärghomen oc stenhallomen fallin luir os" ib 1: 221. " watnit vtflöt ok vt gik af sten hallinne" Bir 1: 46. " manne togh kiidhet. .. oc. .. offer, lgiort aff wathom tinghom oc lagdhe thz vppa ena sten hall" MB 2: 113. MP 1: 115, 116. Bir 2: 41. Jfr stens hal.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -hall.
  • med art. -hällin MP 1: 115, 116.
  • -hallinne Bir 1: 46.
  • -halline MP 1: 115. pl. -hallana ib 2: 21.
  • -hallomen ib 1: 221 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚽᚿᚼᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back