Stenhärdska

Old Swedish Dictionary - stenhärdska

Meaning of Old Swedish word "stenhärdska" (or stenhærdska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stenhärdska (stenhærdska)
stenhårdhet. " han bort rörer harda sten härdzsko af sino hierta" MP 1: 125. sten härdzsko af sino hierta MP 1: 125..êenklippe] klippa. Lg 3: 387

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stenhärdska may have also been written as stenhærdska

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚽᚿᚼᛅᚱᚦᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back