Stenkista

Old Swedish Dictionary - stenkista

Meaning of Old Swedish word "stenkista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stenkista
stenkista, med sten fyld fyrkantig timring. the stenkister vedh kalmarna äre. .. bortkastede oc sönder reffne FM 226 (1505). the skermer oc stenkister äre arffbrotne oc sönderreffne ib. her är nw all hampnen tiilscencht med stora stenkiisthor HSH 20: 180 (5t07). ib 182 (1507).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -kiistha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚽᚿᚴᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back