Stighi

Old Swedish Dictionary - stighi

Meaning of Old Swedish word "stighi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stighi Old Swedish word can mean:

stighi
L.
stighi
- Jfr vinstighi (Sdw 2: 989). 3) stig, antal av tjugo. vid räkning av fisk. jtem !UDDA_TECKEN? stighe rocher for vj öre Skotteb 410 (1466-67, Kämn). Jfr stigher (Sdw 2: 503 r. 26 ff. nedifr.) samt S. O. Jansson, Nord. Kultur 30: 39.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stige.
  • styge.
  • stegha BSH 5: 348 (1509, H. Gadh). stiggha HLG 2: 137, 138 (1526)),
  • *stigha pinne
  • stega- )
  • *stigha spiäle
  • stegaspiäli )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back