Stilla

Old Swedish Dictionary - stilla

Meaning of Old Swedish word "stilla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stilla Old Swedish word can mean:

stilla
1) STilla, komma (ngt) flytande) att STanna el. upphöra att flyta. - i fråga om "lös" mage. bolus armenus är en röd jord. .. oc lösan bwk STillar STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 463. lapis licis är en STen. .. STiller them som hawa lösan bwk ib 479. 2) STilla, dämpa, lindra, mildra häftigheten av. wardh STiilt en aldhra STörSTa plaaga SkrtUppb 381. 6) avSTyra, förhindra. ther med matthe betages och STilles mekit ont och beSTandt GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 361 (1511?). STb 5: 332, 336 (1521, Kop). at STille tettwe wradt begynt är ib 337 (1521, Kop). ib 355 (1522, Kop).
stilla
9) sköta, fodra (husdjur). erich suensons pigha. .. tilSTodh, at hon STillade sona STb 2: 611 (1492). schal klockaren haffua. .. fore twa kyrkiahwnda ath lata STilla vj mark ib 4: 164 (1507).
stilla
2) STillas, dämpas, upphöra. " slaget STyltes grecana wonno seger" Troj 98. " tha STyltes slaget fordy nattha mörkeriid opp gik" ib 115. 3) avSTyras, förhindras. om tet (ɔ: upproret) ther medt kunde STilles STb 5: 355 (1522, Kop).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stylla.
  • -er PMSkr 479.
  • -ar ib 463. impf. -te. -ade STb 2: 611 (1492).
  • stiilt SkrtUppb 381 ),
  • stilla sik , 2) stilla sig, lugna sig. här aff stylthe siig menelaus Troj 73. - stillas, dämpas, bli mindre häftig. wintteren stiller seeg GPM 2: 286 (1508). wnghe oc gamble skullo akalla all hälgon sik til hiälp, oc när swa giort war tha stilte sik plaghan JMÖ 159. - refl. *stillas, 1) upphöra att flyta el. rinna. stryks thet (ɔ en lösning) j rinnande öghon, tha stillas thet och ey mer rinna PMSkr 479.
  • *stilla af , dämpa, göra slut på. om sa sker, stillis aff all twisth och thwedrekth BSH 5: 73 (1505?) H. Gadh).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back