Stilla

Old Swedish Dictionary - stilla

Meaning of Old Swedish word "stilla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stilla Old Swedish word can mean:

stilla
1) stilla, komma (ngt flytande) att stanna el. upphöra att flya. han. .. stilte there thar MD 41. rosa pulwer stillir näse blodh LB 3: 62. tha stillis bloder ib 67. " saa stilte gwd sith signedhe blodh ib 195. saluia kraasath styllar blod i saar" ib 7: 11. ib 5: 80. " siwdir man rosir i regn watn thz stillir lösn som komRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir aff hitha" ib 3: 62. - stilla, däMPa, hindra (ngt gasformigt) att utströmma el. utbreda sig. stilla drakans röök MD 188. 2) stilla, däMPa, lindra, mildra häftigheten af. ruta. .. stille hosto LB 5: 80. ib 2: 35. thz (ɔ: rökilse) stillar lungosoth ib 39. stilla, däMPa, lugna. stillis thiin wredhe MB 1: 345. MP 1: 309. RK 2: 96. borgara. .. bade honom. .. stille sine wrede ib 3660. " mz tolkit stiltess alth kiiff oc trätta" ib 3: (sista forts.) 5848 ; jFr 6. - däMPa, hämma. for clostrins ska, oc wanFrägdh stillas oc läghraskolandis (pro sedando scandalo et infamia monasterii) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 60. 3) stilla, lugna; tillFredsställa. mz twsende gyllena han them stille RK 2: 4432.
stilla
4) bringa till stillhet, tvinga att hålla sig i stillhet el. i styr. her erich bleff. .. the reza stilther RK 3: (sista forts.) 4638. 5) stilla, styra, hålla i styr. sina tungo ma han ey at stilla Iv 574. 6) afstyra, förhindra. thz stilte the Fruor Fr 3173. " om han wille thz ey stilla at hans fogata til hans handh swa lenge rado städher ok landh" MD (S) 271. 7) afhålla. hwi lät thu mik tha göra illa oc wille mik aldre ther aff at stilla MD 96. ib 124. " honum kunde ingen aff siön stilla" RK 3: 2783. 8) styra, ställa, ordna, inrätta? kwng hans och hans medholl ffa eth ganscha storth modh herwtaff, vthen thet snarlighe stilles i en annaen motthe BSH 5: 343 (1509).
stilla
1) stilla sig, stanna, upphöra att flyta. stil tik blodh LB 3: l195. stil tik thz helghe blod ib. 2) stilla sig, lugna sig. stil tik mod LB 3: 195. - stillas, däMPas. hurv thenne opresning ville stille sig BSH 5: 343 (150+9). 3) styra sig, afhålla sig? for vredhe matte hon sik ey stilla Iv 5669. på thz the skulle sig ther aff stille RK 3: (sista forts.) 5594.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stylla.
  • -ir.
  • -ar LB 2: 35, 39, 7: 11. impf. -te. -de RK 2: 96.
  • -ter.
  • stil LB 3: l195 (på tre st.),
  • stilla sik ,
  • stilla ut af ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back