Stillabref stillo gummerus synstat 40 1425 avskr.

Old Swedish Dictionary - stillabref stillo gummerus synstat 40 1425 avskr.

Meaning of Old Swedish word "stillabref stillo gummerus synstat 40 1425 avskr." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stillabref stillo gummerus synstat 40 1425 avskr.
stadga rörande (reglering av) kyrkliga avgifter. Gummerus Syn-stat 35 (1425, avskr.). än togh ath j edert stillabreff stonder atth prester haffua schal lichstho epter huan dödan ib 37 (1425, d:o) ärechebisops. jönissa. haquonsson. .. stadga oc stillabreff. for almoghanom j. .. jemptalandh JämtlDipl 250 (1440).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᛚᛚᛆᛒᚱᚽᚠ:ᛋᛏᛁᛚᛚᚮ::ᚵᚢᛘᛘᚽᚱᚢᛋ:ᛋᛦᚿᛋᛏᛆᛏ:40:1425:ᛆᚠᛋᚴᚱ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back