Stiung

Old Swedish Dictionary - stiung

Meaning of Old Swedish word "stiung" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stiung
styng, stingande, stickande, sticksår. eg. och bildl. swa gik stiungit ginom mit hiärta at vndir var at thz sprak ey tha RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 134. " agwnd är ett odygdelighet ting wndher skioldhen giffwer hon hårdeliig stiwng" RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 260. Jfr stiunger, styng.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᚢᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back