Stoppa

Old Swedish Dictionary - stoppa

Meaning of Old Swedish word "stoppa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stoppa
1) tilltäppa, tillstoppa. hon stoppar sina näsa MD (S) 222. - Lg.">Bildl. theres munnnar kan man. .. yngha lundh stuppa Gers Frest 50. täppa, stoppa, hämma det Fria vätskeloppet i el. den obehindrade afsöndringen Från (ngt). aadronar som ärw nida for nafflan, the stoppas LB 7: 82. " at lifFren stoppas" ib 247. " at myelten stoppas" ib 284. om modren är stoppat ib 27. - stoppa, hämma, komma att stanna, om man haffuir for mykin lösn c vil ten stoppa LB 7: 251. 2) stoppa, hårdt el. tätt fylla. lät domaren stuppa hans strupa fullan mz lim sinap ok ätikio Lg.">Bu 532. " piponar som andin skal ginom gaa stuppas fulla mädhir ofwirflode wesko" LB 3: 174. mz stuppadhum follom bwk aff alzkons födhu Lg.">Bil 267. tagh böner oc skala thom, oc stöt ther aff miöll, oc stoppa näsan ther medh LB 7: 210. - Lg.">Bild. aBS. fylla, bidraga till att fylla behofvet. johan magnonsson haffwer köth och smör och flesk. thet stoppar ä nagoth BSH 5: 254 (1508?). 3) stoppa, instoppa, stoppe thz op j näsana LB 1: 97. ib 3: 165. skal hon. .. doppa een fiäder i stark ätykya oc stoppa henne i syna näsw bwru ib 7: l30. JP 86. - instoppa, inproppa. Lg.">Bildl. thu haffuer thän lärdhom fanghit huilken wi mz hugh oc slagh ey kwnnom i tik stoppa Lg 663. 4) fylla, upptaga? siden wij haffde stoppt tiden (d. v. s. dröjt?) her i ägnen vid jöneköping i nogre dage BSH 5: 412 (1510). - part. pret. stoppadher, förstockad? o thu stuppader ok syndoge man MD 125.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stuppa.
  • -ar ,
  • -adhe ,
  • -adher )
  • stoppa i gen , stoppa igen, tillstoppa. bildl. annat örat stoppar han igen mz eth fanyth hop oppa langht liff JP 130. stuppa hwars mans mwn yghen Gers Frest 49. Jfr i gen stoppa.
  • stoppa in , stoppa in. ath stoppa thät gullit alth in j bulsteren JP 85.
  • stoppa nidher , dämpa, hålla tillbaka? thet han meth örlig stoppade nider MD 505. - Jfr ater-, be-, for-, ful-stoppa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚮᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back