Storma

Old Swedish Dictionary - storma

Meaning of Old Swedish word "storma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

storma
1) STorma, våldsamt blåsa, häftigt häfva sig, uppröras, rasa. om naturföreteelser. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al the fyra elementa. .. the toko til at STorma in byrdhis STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 16. STormande wädhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 276. " aff mySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom ok STormande (tuberento) hiSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne" ib 3: 365. " STormande haffsins böSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia (tumultuosi maris procellæ)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Coe. B) 342. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 297. " han latir hafwit STorma" ST 133. 2) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. vara upprörd el. orolig, hålla oväsen, larma. i lthy samo, som the sua STormadhe inbyrdhis MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg. 229. - STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Part. pres. uprörd, häftig. han swaradhe eySTormande (turbulentu) ordh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 211. " hafuit som tekna högfärdogha huilke som beske ok STormande äru mz osämio tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1. 56. -(?) thera STormande (för STora?) endräkt som the haffdo til at STridha före theris dädhernis land oc laghom (animi magnituDinem, quam pro STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Patriæ certanitibus habbebant) MB 2: 322. 3) STorma, rusa. kom then sama lasse köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMan och hans son. .. sielff xiiij j theris harnesk. .. och STormade STrax in i kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKien SToria. Utg. af E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 555 (1512). tha han STormadhe mothe dywret STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 671. oSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa then här STormadho the (skorpionerna och drakarne). saman STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5063. - STorma, anfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. the hafwa draka ok orma ther the a nattom mädher STorma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4054. the STridha swa ok hardelika STorma theth the forwunno the trul ok orma ib 5075. - särsk. STorna. rikta anfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All mot en fäSTning el. (befäST) STad för att intaga den. vesSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pasianus kom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pascha dagh for ierusSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alem ok burdhe STorma oc STormadhe manga dagha STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 313. han. .. badh them STorma mz eld ok tiära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1037. " the STormado bade dagh ok nat" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4304. ib 4188. lengelbrecht tha STorma wilde ib 2: 1180. ib 1237, 1260 o. s. v. jnge skwla STormande taka STäder sloth äller fäSTe wtan konwngsens samtykke STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 39. FH 6: 84 (1495, afskr.). " tha the komo for thän STadhin, STormadho the oc STriddo upSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa han manligha" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 233. " vy STormedhe tel STokholms sloth" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 320 (1502). ib 5: l67 (1507)). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander STormar til STadhin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1035. the sculu. .. mz leek ok skäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPthan göra siik hus ok fäSTe oc ther till STorma mz [makt] ok konST sinne STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS STrand. 1853.">Fragm. 12. han wille STorma til thz fäST STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1436. ib 8835. Di 177. FH 6: 84 (1495, afskr.). ST 363, 504. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1554, 8989. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander STormar til then (d. v. s. STadens försvarare)" ib 1556. the. .. begynnande STorma moth (oppugnare) STadhen MB 2: 135. - ligga el. uppehålla sig STormande el. lbeläSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grande. vonSTantinus. .. for. .. til en STadh som kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar bisant. STormadhe han mick länge foe ok bröth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan murin nidhir vm sidhe aff harme STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 568.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -adhe.
  • stormde Di 177.
  • -at BSH 5: 167 (1507).
  • -ad FH 6: 84 (1494, afskr.)),
  • storma af , genom stormning fråntaga. om thä kwnnä stormä hanom hanom kallmar aff mett end haast FM 676 (1517).
  • storma til , göra stormning. strax stormes til mannelika PM 13. Jfr tilstorma. Jfr bestorma.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚮᚱᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back