Stöter

Old Swedish Dictionary - stöter

Meaning of Old Swedish word "stöter" (or støter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stöter (støter)
1) stöt. " elDin flögh. .. aff thera hielma aff mangin stöt" RK 1: 1102. at hon (aRKen) sculde eygh synDirlösas aff nokrom blöghio stötom (procellarum. .. impulsibus) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 218. 2) stöt, anfall, dust. skipa ider en godan häst ther tola skall en sött Di 19. wy swänske sculom i dagh staa een stöth RK 3: 53. Jfr instöter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stöter may have also been written as støter

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚯᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back