Stöverl

Old Swedish Dictionary - stöverl

Meaning of Old Swedish word "stöverl" (or støverl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stöverl (støverl)
stöfvel. " the hadhe smala stöffla" RK 3: 1003. " eth par högha stöfflä" SO 16. SOm bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 51 (1450). mina söfle oc spora SD NS 1: 514 (1405). " scal gaardzmestarin faa allom budhum SOm riidha sculu häst, sadhul, stöfla, spora, bezl" VKR 35. RK 3: (sista forts.) 5228. " nar han wil färdes, thaa kwnne ey mina stöfflar heller wara osmorda, medhan alle welia färdas, och inghen wil bliffwa" BSH 5: 178 (1507). - Jfr knä-, lappa-, ränne-stövel.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stöverl may have also been written as støverl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stöflar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚯᚠᚽᚱᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back