Stral

Old Swedish Dictionary - stral

Meaning of Old Swedish word "stral" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stral
och n. (Troj 119, 140, 160, 309) 1) ett slags pil (med stora hullingar). JFr Hildebrand, Sv. Medelt. 2: 590. the hade stora handbogar oc lang straal oc skaat besatta mz fiädra Troj 119. konwng humerus. .. sköt hectorem j mällon ögnomen mz eth straall eth stor[t] saar ib 140. ib 160, 309. 2) stråle. maria skinadhes som solenna straal JMÖ 78. " o moysi änlethe skinandes aff solennas stralom (solis choruscans radijs)" ib 148. ib. ib 194. 4) benämning på i Stralsund präglat vittenmyunt med bilden av en pil. JFr Fr. v. Schrötter, Wörterbuch der Münzkunde 749 och K. G. Ljunggren, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 6: 74 ff-, 85. tu hundrede lödog mark j stral oc griip (vittenmynt med bilden av en grip) Arfstv 56 (börj. av 1470-t.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • straal.
  • straall )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back