Stranger

Old Swedish Dictionary - stranger

Meaning of Old Swedish word "stranger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stranger Old Swedish word can mean:

stranger
1) STyf, hård, oböjlig. " bögynnadhe i samme STwndh hans armber wekna oc bögheliken wardha. huilken förra war STrangher som hardaSTa iärn" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 281. 23) STyf, STräf. et STrangt harklädhe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 204. " aff STrangom tiiSTil ib 442. 3) STräf. barsk. thu äST all fagher, aldra sötaST, enkte haffuandis STrankt ällir STyggelikit" STröm. 1868--70.">Su 205. 4) hård, STyfsint, genträfvig. them hon fan STranga oc franwända them liowadhe hon mz modherlikom radhom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 505. 5) hård, grym. många biscupa ok STrånga ödha mit folk STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 50 (1237, 54).
stranger
6) häftig, våldsam. bliffw the (djuren).. . wan maktoghe i sinne STranghe grymhet STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 156. 7) STrång, obeveklig, skoningslös, nogräkande. om person. een. .. abot mykyt STrangir oc hardhir widh sina brödhir ST 384. " huru STranger han wardh widh sik sielfuan. oc huru lin han war widh andra" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 203. " haffwandhes ower henne STrangha waktara" ib 450. räddis jak lkhan som STrangaSTa domara STröm. 1868--70.">Su 205. ib 206, 208. - STräng, skoningslös. om sak. STrange rettin MD (S) 266. " wj skulom alla STonda ffor wars herra STronga doom" FH 6: 67 (1486). " wnhder gudz STangaSTa doom" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 7. STröm. 1868--70.">Su 45, 94, 132. " aff gudhz STrangaSTe rätwiso" ib 133. ib 125. - STräng, noggrann, sorgfällig. til STranga reghlo gömmo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 51. - STräng, noggrann, försankande. ther liffdo the i STrangaSTa atherhalle STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 19. " theras STranga liffwrne ib. mykyt STrangare liffwerne" ib 22. " theras STranga renliffue ib 21. "STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 389, 510, 631, 649, 655. - STräng, skarp, hård. gaa til boot oc reglonna STrangaSTa plikt STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 7.
stranger
8) STark, duglig, mäktig, framSTående. the. .. tilfäSTo henne enom myndoghom oc STranghom riddare i hionelax STadhga STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 478. 9) then kabel, XXX fangne langh oxh swa STor thet man kan windhe medh op och nidh xx skeppundh STrang BSH 4: 336 (1503). Jfr STränger.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • stronger: -a FH 6: 67 (1486)
  • strankt Su 205 ; Lg 3: 389, 631, 649, 655),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back