Stranghet

Old Swedish Dictionary - stranghet

Meaning of Old Swedish word "stranghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stranghet Old Swedish word can mean:

stranghet
1) sträfhet, barskhet. " aff nidhersta fotzsins ylia oc in til hoffudzsins jässa fänz j tik engin strangheet ällir beskhet" Su 205. - bisterhet, ovänlighet. j thy omwändhe gudh konungxsens stranghet j lioffwa mildheet MB 2: 201.
stranghet
2) stränghet, skärpa. hon (ɔ: likamliken dröffuilse) wthsäkker domarans wredhe, oc hans stranghet omwändher i wenskap oc mildhet Su 173. mina rätwisa stranghet (severitas. .. justiæ meæ) ower them ib 63. enghen kan begripa hans stranghet moth the högffärdogha Lgren. 1875.">LfK 46. - (?) alle aff persida fasadho för hans strangheet (constantiam) MB 2: 174. 3) sträfhet, stränghet, sträng tukt. minom lrygge, som twingadhis aff korsens haarda stranghet, skalt thu göra lustelika sängh Su 50. " forsatto henne reglonna stranghet (austeriate) oc henna stadhga" Bir 4: 66 (jfr 525). gaff sik. . .. til waku, fasto oc alzkona kropsens stranghet Lg 3: 409. " the som closterlika näffst oc stranghet wilia wnfly" Su 71. " lhans atänkilse är en hälogh strangheth i sidhomen" Lgren. 1875.">LfK 31. Jfr stränghet.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛆᚿᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back