Stränghet

Old Swedish Dictionary - stränghet

Meaning of Old Swedish word "stränghet" (or strænghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stränghet Old Swedish word can mean:

stränghet (strænghet)
1) stränghet, skärpa, härdhet. om strenhet (för strenghet) och hetzhet HSH 18: 14 (1494).
stränghet (strænghet)
2) ss titel (jfr stränger, adj. 4). i hwad motte wij kunne ware edher strenhget till all wilie kerlig och ödmiiwcht thet wele wij altid göerne göre BSH 4: 259 (1501, till marsken Svante Nilsson). " at the skelle eders strenghet wndsethee met ij [2] twsande marcher päninghe" FM 256 (1506, till riksöreståndaren Svante Nilsson). som eders herredomes strenghet megh tilscreffue ib 255. som eders herredome meg tilscreffue met tönne ericsson, at jag skulle kalle lthe swäne aff raborgxleen, som jag haffde ther skicket pa eders herredomes wegna at vpbare eders strenghetzx skat oc saköre, effther the (för thet) at eders strenghet haffuer wnt oc forlänth tonne ericsson rasborgxleen igen ib 269 (1506, till riksöreståndaren Svante Nilsson)-. ib 328 (1507) , 337 (1507), 566 (15129. - Jfr stranghet, strängelikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stränghet may have also been written as strænghet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛅᚿᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back