Strävogher

Old Swedish Dictionary - strävogher

Meaning of Old Swedish word "strävogher" (or strævogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

strävogher (strævogher)
1) spänd, utspänd. " hwdbenda är en sywkdom som fää haffwer när hwdhen sither swa sträwogh oc harth til ryggen ath. .. "PMSkr 231. .. . hwilken saagh swa skal göras oc tänyas straffwogh (för sträffwogh) ib 503. " haffwes twa stängher. .. mällen hwilka läroffith fästas skal sträffwogth" ib 545. ib 546, 598 (seanre avskr.). 2) tyv, hård, motsträvig. ira är sträfuoge opwäkta hoxsins gälniska (strictus concitati furor animi), brinnandis j lustans hämpd SpV 140. " kom thän helge ande. .. bögth thät som sträwkt är" SvB 28 (omkr. 1520).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so strävogher may have also been written as strævogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sträffwogth PMSkr 545, 546.
  • sträwkt SvB 28 (omrk. 1520)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛅᚠᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back