Strömlinger

Old Swedish Dictionary - strömlinger

Meaning of Old Swedish word "strömlinger" (or strømlinger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

strömlinger (strømlinger)
= ströminger. ij tunnor strömling Skotteb 392 (1464-65, Kämn). ATb 3: 60 (1496). (?) !UDDA_TECKEN? tunne strvmulin (för strömling?) Skotteb 306 (1468-69) (jfr ströming ib).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so strömlinger may have also been written as strømlinger

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᚯᛘᛚᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back