Ströninger

Old Swedish Dictionary - ströninger

Meaning of Old Swedish word "ströninger" (or strøninger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ströninger (strøninger)
mindre prydnadsaföremål av silver, paljett? ATb 1: 148 (1461). jtem (innehöll ett pantsatt skrin) xlviij (48) STröninga STora med k:, jtem än xiiij (14) STröninga gör j h edhniska blomer STb 2: 298 (1488). ib 298 (1488) , 3: 56 (1492). xiiij STröningher vel forgyllte ib 101 (1493). ib. ATb 3: 93 (1499).. .. skylthe honom for eth hoffwdh silff, eth bandh och STröningh och anneth smaath silff mz, han skulle haffwa STulit fran honom JTb 97 (1513). " the til togh anders. .. iiij kiortlä met STröninge" STb 4: 258 (1512). ib 5: 17 (1514) , 109 (1516). VKU 20 (1541).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ströninger may have also been written as strøninger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • strönig Atb 1: 148 (1461) ),
  • *ströninga band ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᚯᚿᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back