Stryka

Old Swedish Dictionary - stryka

Meaning of Old Swedish word "stryka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stryka Old Swedish word can mean:

stryka
L.
stryka
1) STryka, med handen fara öfver. tha han '. .. STrök sin öghon mz handomen STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 864. STrök han öghonin hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 152. " STrök sik twärt ower hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlsbSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStet sit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 142. kommo. .. leonen. .. oppa hwilkSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alsa han sina handh lagdhe, STrykandes (d. v. s. smekande) them, oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLappandes STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 466. - med prep. auguSTinus theDis hanum ok STrök vm hans öghon mz lksinne handh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 653. sanctus marchus. .. wätte muld mz sinom raka ok STrök ifuer sarit ib 2490; jfr 4. 2) beSTryka, gnida. han lät. .. hänna bwk STryka mz hans blodhe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 381. hon ma. .. STryka henne (lifmodern) mz ätykio STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 28. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al man STryka sig hart med hwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">ASt hö ib 263. 3) piska. mz gilsom STruke the han oc slogho Dikter och rim. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 15.
stryka
4) STryka, breda ut (ngt på ngt). sanctus ieronimus. .. wth took een thoorn som in war gangin j fotin oc STrök ther oppa sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluo ST 474. " tha took then forrädharin oc STrök forgiptelse oppa fiädhrena" ib 531. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 288. " lagen aff grön Diil STruken oppo (näml. på bölden)" ib 265. ib 269, ). 105. 5) afSTyrka, aftorka, STrykq ren. iak se en vänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AStan ionkara STanda for þik. ok STrycka (tergentem] þin sar mäþ linno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþe Bu 414. na[ta] lia. .. þuo þerra sar ok STrök mz selke ib 520. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 804. saa gregorius. .. guz änghil STryka sith swärdh blodught (glaDium cruentatum detergens) ib 714. STephens. 1849.">Iv 2525. " thy thörkadhe hon them (fötterna) mz hareno at hon hadhe äkke när sik nakat thz som gäfuare älla dyrare var. mz hulko han matte them STryka" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. 6) genom STrykning aflägsna, STryka STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort. aftorka. tha han STrykir swrttin af änlitino STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 188. han. .. STrök STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt orent blodh oc fylsko af hänne mz sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 267. - utplåna, utrota. wil iak STryka (deleSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz aff ordxhinne som iak hawer skapt MB 1: 167. ib 169, 344. ST 9. 387. 7) STryka, afSTryka el. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borttaga rågen på. due carpe ordei plante wSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgariter Dicte STrucne carpe SD 4: 392 (1334, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt afskr.). 8) STryka, genom STrykning komma tt glida; draga upp. han STrök sinä armar (STryer vp ermina) oc skulde twa sinä händer Di 103. - STryka, genom STrykning komma att glida ned, nedfälla. tha STryker han hättä aff hoffdhe sina STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS 59. " sigh skipmannomen at the lätin sköt STryka säghlin (vela deponant)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 251. 9) STryka, löpa, gå; genom STrykning el. topp STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--73.">AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilda. med innehållets ack. the (myrorna) STruku the om ena rand (slogo en krets deromkring) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9388.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • -er.
 • strikär SGG 105.
 • strök. stryk: affstryk Su 196.
 • struku Al 9398 ; ST 235.
 • struko RK 1: 3796.
 • struke MD 15.
 • strukin. strwckin: -it LB 7: 288 ),
 • stryka af , 1) afstryka, aftorka. strök hon af them (ɔ: tara) oc thyrkadhe fötrena mz sino hare Bo 75. 2) stryka af, genom strykning bringa att glida f. strykh aff gulfingran ok arwodha for brödh Go 37. - Jfr afstryka.
 • stryka bort , stryka bort, aftorka. qvinnor. .. struku bort swettin ST 235. Jfr bortstryka.
 • stryka i , genom bågsträngens neddragande (i bågens lås) spänna=? tha drogho the tera tygh vpa. .. ok struko therqa armbörst i the skyttor ok thera kompani RK 1: 3796.
 • stryka up , stryka upp, draga upp. hwar som. .. mz vredz mode kastar sin klädhir aff eller strikär sine ärme op SGGK 105. - Jfr be-,. huþ-, ivir-, pa-, til-, ut-stryka.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛦᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back