Stryka

Old Swedish Dictionary - stryka

Meaning of Old Swedish word "stryka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stryka Old Swedish word can mean:

stryka
L.
stryka
1) STryka, med handen fara över. eehn tyrann pleger så tractere almogen. .. som han haffde oskäligen diur, STundom reetandes them, STundom STrykandes (d. v. s. smekande) och lesmandes medh them STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 693 (senare avskr.). - med prep. präSTen. . STodh oc smekte oc STrök om thän rika mannen SvKyrkobr 25. 4) STryka, breda ut (ngt på ngt). STrykt thet (ɔ en lösning) j rinnande öghon, tha STillas thet och ey mer rinna STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 479. " then lithen wil ey wara gnidhen äller STrwkin pa skinnen, wthan swa klappadher wth" ib 538. - STryka, gnida (ngt över ngt). tak n swamp vätandis honom j the vathneno STrykandis affwer scrifftena, oc hon gaar aff STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 454. agapis. .. twagin j wathn oc STrwkith vm saareth borthdriffer wärk ib 459. 5) avSTryka, avtorka, STryka ren. hon. . thogh wppa hänne klädhis fald. .. oc STrök (tersit) sith änlite mz them Mecht 162. 6) genom srykning avlägsna, STryka bort. - utplåna, avlägsna. tha war ther ... iiii swenske smapäninga, en aff them hafhe eth hul appo sik oc motith war STrukit a honom STads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 40 (1463).
stryka
7) STryka, avSTryka el. borttaga rågen p. at spannen skal köpis in STrochin och STrochin wtsälies igen STads STadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.">Uppspriv 18 (1419). anamar han (ɔ: klockaren) roghen j abo tha skal huar oc en span STrykes ST på Fsv.">ÅK 63. preSTe rätten i tauSTelandh aff hwario preSTe kroker ij karp koorn STrokna STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb (Skokl) 586 (1515).
stryka
8) STryka. " genom STrykning komma att glida; draga upp. (?) han. .. STrök sina hwsur, ok gik STrunkir mP 5: 115. - STryka, genom STrykning komma att glida ned, nedfälla. han. .. lop wth j samme fförbud och STrök STadzins merke aff skipet" STb 4: 193 (1511). the STrwko syn segell Troj 108. 10) vässa medelST STrykning. ath han (ɔ gregurs swerdslipare) skal widh sina waaning sielff STryka STdzins swärdh STb 2: 48 (1484).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • strykis PMSkr 533. stryks ib 479. impf. strök. pl. 3 pers. strwko Troj 108. part. pret. strukin. strochin Uppspriv 18 (1491).
  • strokna Svartb (Skokl) 586 (1515). supin. strokit Stb 5: 54 (1515)),
  • stryka af , 3) genom strykning avlägsna, stryka bort. then salt tunne han hade tagit oloffuendes aff ithskip och strokit anners merke aff sTb 5: 54 (1515). - Jfr afstryka.
  • stryka bort , stryka bort, avtorka. tha gik fram jomfru maria, ok strök the mwllena borth aff henne klädhom Mecht 53.
  • *stryka ut , medelst strykning jämna el. glätta. läggis hwarth skinnith pa eht bordh, oc strykis wth ganskans wäl aff allom rynkiom PMSkr 533. Jfr utstryka.
  • *stryka utaf sik , torka av sig. han skal twa ok stryka wt aff sik syna vndha gärningha smitto ok syndh MP 5: 232. - Jfr ivirstryka samt vaxstrukin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛦᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back