Stuþ

Old Swedish Dictionary - stuþ

Meaning of Old Swedish word "stuþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stuþ Old Swedish word can mean:

stuþ
L.
stuþ
1) STolpe, STod, pelare, kolonn. föris var herra af klädhomen. oc bindz til STudhenna (ad columnam) Bo 193. ib 181, 190. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 5, 29, 2: l132, 3: l289, 4: 134. Gren. 1866.">Ber 269. Su 5, 383. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 178. MD 15. tha han (Gud) ledde them wt aff egyupto lande wissande them wäghin mz STudhinne (columnam) oc skyno STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 108. lmwrar han brwnnen äller källona oc mit j lkhenne wpreser han ena STwdh äller STolpa om kringh hwilken han säther äller skikkar smaa pipor äller rännor, ther watnet latha wpgynom sigh dragha STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 823. syntes the swa som due coluSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne swasom tw STodh STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 222. eeth leedaSTa brinande STudh rekendes opp til hymmilen ib 235. " naBogodonsor läth göra eeeth affgudh aff gull thz. .. STodh oppa markine a ene STudh som war sextighi alna högh oc siex alna bredh" ST 13. " vphögde han vij STora oc högha STuder. oc offwir STudherna satte han harnisk" MB 2: 268. owir karino saa iak ena högha brännande STudh. ok owir STudhinne eet litit howdh älla knap af sky. ok owan aa eet skinande kors, jak saa ok swa som thre fötir ther STudhir plägha STa vppa Gr 298. " owir hwan then fotin var sat een STudh af skymen. lok owan a STudhomen varo satte knappa. ok owan a kanppomen varo sat skinande kors. .. ok STudhana ok knappane oc korsin varo al liik, än mit i bland them var en STudh höghre än alla andra. .. ok owir the fyra STydhenar ok knappaana ok korsin varo fyre kamara saman fögdhe hwar til annan" ib 316. han bar. .. thädhan STydhe af cedro som sätias skulle i kirkio dörrena ib 304. STödhrena (columne) som äru wnder sySTranna chor gwlff STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 85. " funno the barnet liffuandes. .. holda sik vedh en STok eller STudh som STodh vnder bygningena ther STrömen var STridaSTh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 579. " holandes mik til palen eller STudhet" ib 580. gik hon. .. til STodena som var vidh hans hoffdegärdh, oc thogh hans rytingh som hängde vidh sama STudhena MB 2: 167. lib 166. sigh STötandis j STödherna oc wäggena som blinth folk pläghar ib 123. the latho honom STaa mällan twa STwdher äller twa pylara ib. läth mik tagha vppa STwdherna, vppa hwilka alt hwsit sik STudher ib. Grep han. .. badha STudhenar widh hwilka han sik STudde ib. hallandis STudhenar ib. naar han riSTe STaarkligga STwdhennar ib. honom wil iak göra STwdh j mins gudz kirkio lib 338. BK 213. - koll. thz sama gudz hws som joyses giordhe. .. thz war reST aff opreSTe STudh, oc all STudhin oc wäggina klädda innan til mz fyra litadhom klädha Bonadhe MB 1: 495. hon (arken) skal wara fiwghurslind nidhan op ower bunkan, oc sidhan skal STudhen (Cod. A swidhin 168, sannolikt rätta läsarten) oc thakith inbyggias ib (Cod. B) 544. 2) STöd, det hvarpå ngt hvilar. ley gaf korSTit hofdheno nakra STudh STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 133. fötirne. .. hafddho änga STudh vtan spikana ib 244. - STöd, STötta. vilia the murin fälla tha bär jak vndir STudhina (SuSTencalum) STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 254. 3) bildl. STöd, hjälp, biSTånd. när männene taka ok akta mina STudh ok hiälp (SuSTenacula et jwamina) STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 292. forsma mins sons ok mina andelico STudh ok hiälp ib. är iheSu naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn them til STudh som vanskas STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 32. kärlekin är maktoghaSTa STud til at vppehala alt ärfuodhe ib 2: 128. - Jfr brand-, brudha-, elds-, hvilo-, liusa-, STen-, trä-STuþ (-STodh).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stodh BK 213 ; LfK 222 ;
  • -ena ib 178 ; MB 2: 168.
  • stod: -ena ib 167.
  • styrdh Gr 316. pl. (ss f.) studhir ib 298.
  • stwdher MB 2: 123. studer ib 268. stydhe Gr 304. lmed art. stödhrena Bir 4: 85 (på två st.). stodherna MB 2: 123.
  • studherna ib 268.
  • stwdherna ib 123. studhenar ib (på två st.). stwdhenar ib. styrdhenar Gr 298. studhana ib),
  • stuþa rum ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚢᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back