Stuva

Old Swedish Dictionary - stuva

Meaning of Old Swedish word "stuva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stuva Old Swedish word can mean:

stuva
2) bonad avseDD att fäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STas på gaveln i SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STorSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuga el. dyl. Jfr E. Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 49: 300, 50: 68 f. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 305 (1496).
stuva
2) husrum. " huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STru anna maa och skal haffua när fornempda niels pedhersone friith SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuffwrwm meth en kammar" SJ 2: 62 (1480).. .. ath vppeholle henne math ok ööl j hennes liffztijdh medh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STugu rwm ok rycht SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 117 (1506).
stuva
3) SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STugtomt, del av en tomt vaRPå en SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuga SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STår RP 2: 338 (1398). huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrv älin. .. pantsatte. .. !UDDA_TECKEN? tomptina i sinom gard. .. ok loftit medh ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STugu rumit fritt for xx mark ATb 1: 108 (1459). " thet gambla SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwffworwmith weSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan for SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen hwsit" ib 2: 277 (1485).
Alternative forms or notes:
 • stwffa RP 2: 412 (1400)
 • kas. stuwo Vg Fornmt III 7-8: 157 (1384). sthwo ATb 1: 14 (1453). stwffuo UPpl Lagmansdomb 105 (1490). stube HLG 1: 42 (1440); RK 2: 57 (s. 3). stuba Kumla kyrkas rb 125 (1527). med art. stuan Arnell Brask Biᴵ 25. stuen Stock Skb 240 (1524-25). stoffwan JTb 81 (1494). stwffwn sTb 1: 116 (1477). ack. stwffwn SJ 2: 28 (1477).
 • stuen STb 3: 76 (1493), 268 (1496). pl. stwor ATb 1: 28 (1454).
 • stwgor SJ 2: 93 (1483).
 • stugwr ib 298 (1496). med art. pl. ack. stuennar STb 3: 76 (1493)), f L. rum med eldstad; stuga, daglistuga; boningshus. Jfr Sdw 2: 1307 och B. Hesselman, Från Marathon till Långheden 152. mullaghagiallith aff scarum, swa sum äär twa örtogar aaff hwari stuwo ii scarum Vg Fornmt III 7-8: 157 (1384). item carpentario pro tectura stube ɉ ore HLG 1: 42 (1440).. . j gaardh i stok kolm. .. medh twa stwor ATb 1: 28 (1454). at ärwast ok hans hustrv skolo haffwa til dödra daga the lisla stuguna ok framstugu ok thet östirsta loftith. .. ok tha the död ärw tha sta forᵈᵃ stoga framstoga ok lofth sta j sama köpe ok höra forᵈᵒᵐ bärtille til ib 45 (1455). hade. .. beschedat. .. i testamene i sama hwse. .. fforst stwffn och stuffw cammaren SJ 2: 28 (1477).. .. myn gardh. .. meth twa stwgor ena jordstwgw nordast i gaardin och andra lofftstugw östarst ib 93 (1483). hustru kadrine bondä gaff henne en stuwffuo oc nogrä herbergä thär till Uppl Lagmansdomb 105 (1490). then syndhe delin i garddenom, som var stoffwan och framstowan JTb 81 (1494). " han war qwar j stuen medh stadztienarana" STb 3: 268 (1496). iii marc cortoga pro vna stuba in vydom Kumla kyrkas rb 125 (1527). (?) bryggiaren bör besörgia gödeswin medh mesk oc drägh och akta, ath stuan (för stian?) bliffwer ey tom Arnell Brask Biᴵ 25. Jfr badh-, bakara-, baku-, bodh-, bodha-, borgara-, brödhra-, bödhils-, far-, fataburs-, fram-, fru-, gild-, gilde-, gildis-, gärnings-, gästa-, gästabudh-, iordh-, kirkio-, klokkara-, klokko-, konvent-, konvento-, konvents-, källara-, kölno-, lopt-, malm-, myrk-, myrka-, mälte-, nat-, port-, rads-, radh-, siuka-, skola-, skomakara-, skut-, sokn-, sokna-, spitala-, svina-, sätis-, sätu-, trä-, trägards-, things-, thörka-, vardhsrivara-, vin-, vind-, ätu-, öl-stuva (-stova).
 • *stuvu asker
 • stuga- )
 • stuvu dyr
 • stuffw-.
 • stugu- Atb 1: 113 (1459); HLG 3: 40 (1517)),
 • *stuvu farstuva
 • *stuvu fenster
 • stwge- )
 • *stuvu gafl
 • stuffuo-.
 • stuffu-.
 • stugw- STb 3: 305 (1496). -gaffuel. -gaffwel),
 • *stuvu glas
 • stugu-glaas )
 • *stuvu golf
 • stwge- )
 • *stuvu hyrne
 • *stuvu härra?
 • *stuvu högt
 • stugu- )
 • *stuvu kamare
 • stuffw- STb 1: 116 (1477).
 • stugu- SJ 2: 156 (1489), 202 (1492); STb 2: 613 (1492), 3: 364 (1498), 416 (1499), 4: 92 (1505). stugw- ib 2: 398 (1489).
 • stugwa- ib 3: 364 (1498).
 • stue- ib 5: 166 (1517).
 • -kammare.
 • l-kamera SJ 2: 202 (1492).
 • -kammar STb 3: 364 (1498), 4: 92 (1505). pl. ack. -kambra STb 3: 416 (1499). - kamre ib 5: 166 81517)),
 • *stuvu klädhe
 • stughuklede )
 • *stuvu knuter
 • stwua- )
 • *stuvu knäpper
 • stvffuo-.
 • -knepper )
 • *stuvu knävil
 • stufw- )
 • *stuvu kona
 • stugu- SSkb 111 (1503-04), 217 (1506-07), 256 (1507-08). stuue- Skotteb 323 (1468-69). stuua- ib 239 (1466-67). -konne. -kune). f. förestånderska för härbärge? Skotteb 239 (1466-67). margit i stenboden borta pa slottit stugukona SSkb 111 (1503-04). - ss tillnamn. marte stuuekonne Skotteb 323 (146869). margit stugukona SSkb 217 (1506-07). ib 256 (1507-08).
 • *stuvu kovi ,
 • stuvu rum (stuffw- SJ 2: 62 (1480).
 • stwffvo- ATb 2: 277 (1485).
 • stuv- RP 2: 338 (1398).
 • stugu- ATb 1: 108 (1459) ; STb 4: 117 (1506)),
 • stuvu sven (stuwa),
 • *stuvu thak
 • stugu- VKU 146 (154749). stwge- HLG 2: 49 (1516). -tak),
 • stuvu väg
 • *stuvu värme
 • stuffw-.
 • stugw-.
 • -verme. -warme),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚢᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back