Stuva

Old Swedish Dictionary - stuva

Meaning of Old Swedish word "stuva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stuva
rum med eldstad; stuga, dagligstuga; boningshus. Jfr HIldebrand, Sveriges Medeltid 1: 143 f.; VC: GuðmundsSOn, PriVatboligen s. 171 f. huus lannä them sum behäs mädh godh wiliä, stuw, sömpnherbärghe SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). lib 5: 375 (1344, nyare afskr.). han (kon. VAldemar i fångenskapen) haffde sith stekara hws oc sin stowa ok sith herberge hanskulle i SOffwa RK 1: 1286. ib (sfgn) s. 187. rijdher i gardh oc gar i stuffua ib (Albr)= s. 2123. jn j en lithen stwffw viliom vy ga ib 2: 4685. ib 4759. " hans swena sato met i stwone inne druko oc qwade i thz synne" ib 5644. ther opsattess stwffwor sAler oc bodher ib 3: (sista forts.) 5645. tha loop en thera wardman til stuffwonna ther the herra lagho ib 1: 2326. " stEGh han aff sin häst, oc gik in j stuffunä (holina) oc hälsade konung thetmar" Vallius. 1850--54.">Di 18. ib 28, 47. tildömed iak. .. benette oc hans arfwom ena stughu SOm hAlden hafdhe i kätilstom vnder ekinne, tho stodh hon oppa bentz tompt, hwilka stugu :iak lät twa mätzmän mäta SD NS 1: 37 (1401). ib185 (1402). at hans stuwo moghi standande bliffua. .. än thot stowan är bredharen än hänne bör SJ 8 (1423). " haffuer jac wnt henne i stwfwe eth lwffthe eth wiisthwss" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 2123 (1512). " at wj aff for.de closter wore liiffs fföde haffua scole oc 1 stwffue j closters gaard at haffua ib. the. .. willä slages ther j stogen" ib 6L 47 (1457). hon. .. lagdhe en skat a sverige swa aff huar stube xij öre stokholms vtgiffua RK 2: 57. han ällar hon skAl. .. ey flatleka löpa, ällar skuppa cella mällom fran enne stwffu til andra LfK 59. samlingssAl el. matsAl i ett kloster. huru All clostirsins hion sculu äta j eno hwse eller stwffw RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 121. " Alle SOm clostirsins brödh scula äta the skulu äta j enne stuffw ib. "ib 4: 100. VKR 3, 41. j closterith är en stwffua (i rim med dugha) RK 2: 4687. " at sampnes i stokholm i swartbrödra stuge" ib 2800. - stuga el. hus hVarest ett gilles el. skrås sammankomster hållas. för än han i stuguna jngangerSO 200. hwar SOm bär swerdh in heller yxe i stugna vthan Aldermansins loff böte j [1] öre SGGK 106. nw ffAller stwgha nidher heller stwgha dryper ok gillisväriendhe vilia ey stwgn hiälpa. heller drwp täkkia SEG 114. Jfr baþ-, biskops-, borghara-, drykkio-, far-, for-, fru-, gild-, gilde-, gilVallius. 1850--54.">Dis-, hiua-, klokkara-, kloster-, konvento-, konvents-, kölno-, jyRK-, myRKa-, mälte-, port-, prästa-, raþ-, siuka-, siäla-, skola-, skriVara-, sten-, Varhga-, värme-, öl-stuVa (-stoVa).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • stuwo SJ 8 (1423).
 • stwgha SEG 114 (på två st.). stova VML II B 25: pr. stowa SML Kk 2: pr.; VML I B 45: 5. lobl. kas. stuwu VGL II K 2 i var.; VML I Kr 2. stuuu SML M 27: pr. i var.; MElL LKg 23: pr. stufw VKR 41.
 • stwfw Kr LL Kg 24: 1. stuffw Bir 5: 121.
 • stwffwo SD NS 1: 185 (1402).
 • stwffuo RK 2: 4759.
 • stwffw ib 4685.
 • stwffu LfK 59.
 • stuw SD 4: 465 (1335, nyare afskr.) , 5: 375 (1344, nyare afskr.). stuuv VGL II K 2. stuffuaq RK 1: (Albr) s. 212.
 • stwfwe FH 5: 212 (1512). stwffue ib stube RK 2: 57.
 • stughu SD NS 1: 37 (1401). stugu ib. stwgu KrLL Kg 24: 1 i var.; SEG 114.
 • stwgw RK 1: (sfgn) s. 187.
 • stuge RK 2: 2800.
 • stowo VML II M 11: 1. stowa RK 1: 1286.
 • stow SML M 27: p. med art. nom. stowan SJ 8 (1423). ack. stuffujä Di 18.
 • suffwna ib 28. stuffwona ib 47. stuguna SO 200.
 • stugna SGGK 106 (på två st.). stogen FH 6: 47 (1457).
 • stufwnne VKR 3.
 • stwone RK 2: l5644. gen. stuffwonna RK 1: 2326.
 • stuwur VGL I A 21: 2. stuwr ib II A 30. stwffwor RK 3: (sista forts.) 5645),
 • stuvu bonadher
 • stuvu bänker ,
 • stuvu dyr
 • stufw dör )
 • stuva elder
 • stovo- VML II B 24: pr.),
 • stuvu karl
 • skoghu- )
 • stuvu rum
 • stuuorom.
 • stuffworom KrLL Kg 24: 1 li var. stoofworum),
 • stuvu sven ,
 • stuvu vindögha
 • stwgewindwghe )
 • stuvu väg
 • stwga- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚢᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back