Styggia

Old Swedish Dictionary - styggia

Meaning of Old Swedish word "styggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styggia Old Swedish word can mean:

styggia
2) skrämma, göra förskräckt. horrificare fasa eller stygia GU C 20 s. 339. - refl. styggias, 1) känna fasa, uppfyllas med fasa, rysa. hwi skla iak ekke styggas (abhorrebo) än mik giffs thät GUdhi til höre än sannelica iak skulle astwnda thwärt amoth SkrtUppb 80. - känna fasa el. avsky (för). med prep. ey haffwr jak standit j renlekenom. .. wtan opta fangit sköra, oc orena thanka,. .. oc stundom ond rörilse j minom kroppe oc ey mote them swa stiwgdz, som iak skulde wtan hällir stundom lustadz j them SvKyrkobr 310. " hon skal styggias widh thik meer än widh thräkkin" SkrtUppb 49. the som twa fötherna ällar thiäna til mandatum, skulu. .. mz allom ödhmyukom kärlek göra sith ämbete, mothe enghom styggiandis JMÖ 166. " hwadan är tiig (ɔ Achilles) sadan grymhet opkommen, at tw saa froman ädela konwgxson haffwr bwndit wiider tyna hästa rompa. .. oc tw skalt ey stiwggas ther wiid äpter tw äst en from ädela man kommen aff wälbyrdoga släkt" Troj 224. - med inf. wm thu sannelica älskar GUdh, skalt thu stykgias at hedhras ok älskas aff människiom SkrtUpp 80. - känna misshag över. oss hopas, ath hans nadhe ther ey moth styggis BSH 5: 73 (1505?, H. Gadh).
styggia
4) bli avskydd. hon skal. .. girnas at thu skalt aff allom styggas SkrtUppb 49. - Jfr vidherstyggia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stygia GU C. 20 s. 339. stygga: -a SkrtUYppᵇ 49, 80. stykgia: -as 80. stiwgga: -as Troj 224. supin. refl. stiwgdz SvKyrkobr 310 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back