Styreman

Old Swedish Dictionary - styreman

Meaning of Old Swedish word "styreman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styreman Old Swedish word can mean:

styreman
L.
styreman
jtem STyremannen haffwer makth wm alth annath som höre til skipsens regerilse göra mädh raadgiffwarannas samtykke ib. jtem STyremannen är pliktogher betala. .. allan skadha oc koSTh som tilkomber skipeno. .. före hans faakwnnoga STyrslo äller osköthno ib 12. " ey ähr höffweligitt, att STyremannen ssom är satter thill roderitth, legger sigh thill att soffwa ther ssom farligeST ähr sgle" ib 683 (senare avskr.). ss tillnamn. "jacob STyreman STb 3: 296 (1496). "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • störe- )
  • *styremanzdöme
  • -mantz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᚽᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back