Styrker

Old Swedish Dictionary - styrker

Meaning of Old Swedish word "styrker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styrker
3) styrka el. kraft i andligt hänseende. thy hawer diäflin sina wist ok heman j tolka hiärta. .. mädh störke ok wrede MP 4: 150. " härra ihesu thu som är min sötme, mit hop oc min störkir" Hel män 147. 4) styrkande, upprätthållande, förvarande.. .. oc tiill thess styrck oc mere stadfestilse septiom wij worttt insigle ffore thetta breff Priv f Sv st 53 (1368, avskr.). 5) understöd, bistånd, hjälp.. .. sendes aff hymblenom helga prophetanom belys aska blandat brödh mz hulkers störk han gik j xl dagha jn til helga berghet oreb SvKyrkobr 290.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • störkir Hel män 147.
  • störk SvKyrkobr 290. dat. störke MP 4: 150) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back