Styrker

Old Swedish Dictionary - styrker

Meaning of Old Swedish word "styrker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styrker
1) styrka, kraft, kroppskraft. thz (brödet).. . gifwir styrk KLemming. 1862.">Allom adromin ok lidhamotomen ok sinomen KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 282. MP 1: 100. mange the som KLemming. 1862.">Allä limannä makt hafdho mist atir fingo styrk KL 144. " at gudz makt matte owirga manna makt oc styrk" ib 342. " tha min styrkir ok makth vanskas" MP 1: 83. " licamlik fäghrindh oc styrkir ib 284. styrksins KLemming. 1862.">Alder" ib 82. MB 2: 94. j hästanna styrke ib 161. MP 1: 241. VKR 4. - styrka med afs. på strid, stridsduglighet, tappethet. vantröstandis a sin styrk oc sina krapte KLemming. 1860.">Gr 267. KLemming. 1862.">Al 5316. stridanda manna dygd och störkir MP 1: 62. " säghen mik hwat folk thzta är. .. hwat oc theris tyrker (virtus)" MB 2: 150. " KLemming. 1862.">All magt oc störkir är owan aff hymerike (de cælo foritudo est)" ib 226. " han tilredde sigh mz starka omilda manna styrk oc myKLo tKLemming. 1862.">Ali at häMPnas owir israels söner ib. gudh. .. giffwe oss snille och störk bestridha ware fiendhe" BSH 5: 135 (1506). - styrka, kraft, makt. swa liffwi naKLemning. 1860. SFSS.">Bogodonzor. .. liffwi oc hans störkir (virtus) som j tik är til at näpsa KLemming. 1862.">Alla willa farande MB 2: 161. 2) styrka, makt, öfvermakt. han thänker opa KLemming. 1862.">Alexandri störk KLemming. 1862.">Al 1826. 3) styrka el. kraft i andligt hänseende. thäs helgha anda styrks gafua MP 1: 100. " stephanus fullir mz nadhom af thäs hälghä anda styrk giordhe margh iärtekne" KL 142. " mic tilhör at te mins hughs styrk" ib 224. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37. " gifwande them dygdhama styrk" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 255. gaf gudh hänne makt oc styrk ib 2. " gif mik styrk til at göra godha gerninga" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 173. ib 4: 163. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 194. välsignadhir vari thu var gudh. .. thu wtledde bundna fangana ij thinom styrk KLemning. 1860. SFSS.">Bo 247. aff meera styrk oc starkhet Su 338 KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 176, 178. 4) styrkande, upprätthållande, försvarande. hans bugher vprestir j gudz lagha styrk oc wärrian MB 2: 225. 5) understöd, bistånd, hjälp. huilkom til hiälp oc styrk kom en gudhz wen Su 67. medhan oss. .. inghin störk eller hielp tilsigs BSH 5: 368 (1509). - KLemming. 1844.">Flere af de anf. ställena kunna föras till styrk. - Jfr starker, m.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stirkir MP 1: 241.
  • störkir ib 62 ; MB 2: 164, 226 ;
  • störk MP 1: 284 ; Al 1826, 5316 ; VKR 4: Bir 4: 163 ; BSH 5: 135 (1506) ;
  • -en MB 2: 94 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back