Styrkilse

Old Swedish Dictionary - styrkilse

Meaning of Old Swedish word "styrkilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styrkilse Old Swedish word can mean:

styrkilse
1) stärkande, styrkande; styrka, kraft, näring. allir kostir är wan smakande vtan bröd ok gifwir ängin styrkilse KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 146. 2) stärkande, styrkande, befästande. warre tro til styrkilsa KL 5. Lg 158. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 244, 3: 173, 301. " godhe taka lhan (ɔ: min likama) til mere styrkilse (perfectionem)" ib 1: 220.
styrkilse
3) styrkande, tröst, uppmuntran. " ödhmiuke herran tok ödhmiuKLica. .. thäsSOn styrkilsin (confortationem) af sinne kreatura" Bo 187. 4) stöd, hjälp, bistånd. han ville thola ok foruinna dyäfwlsins frestilse. os til styrkylsa MP 2: 55. til. .. wisa manna styrkilse B il 884. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 75, 4: (DIkt) 267. beskedhelikom mannom j sama skomakara coMPanino til störkilsse ok lbestandh SO 30. ib 61, 101. - understöd. hawom wi ingiwit vart jordha goz ok ägho meth os. .. clostreno til lstyrkilse SD NS 1: 565 (1406).
styrkilse
5) upprätthållande. " afhändom. .. wi os ok warom arfwm thän for: da half attongin ok til eghnom han. .. thy for:da altare. .. thöm samw gudz modhors mesSOm til störchilse ok oppehälde i wiin ok ofläte" SD NS 2: 64 (1408). ib 48 (1408).
styrkilse
6) stärkande, försvarande. " iac bynþar idar mina hiälp til idar rikis styrkilse mote guzs o vinum" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Art) 183. 7) förstärkande. upphjälpande, koMPletterande. all annor widherthorfftelik thing, SOm ey wpräkna j täsSOm ordhom, takis aff them fornäMPda reglom til tässings reglo stadgha styrkilse oc fulkoMPnilse KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 39. VKR 82.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • styrkkylse: -a MP 2: 55. stör-. ilse SO 61.
  • störkilsse ib 30.
  • störchilse SD NS 2: 64 (1408); -a ib 48 (1408).
  • störkelse SO 101 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back