Styrsl

Old Swedish Dictionary - styrsl

Meaning of Old Swedish word "styrsl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styrsl Old Swedish word can mean:

styrsl
L.
styrsl
1) styrande (af fartyg). han sände the. .. thing som pafwin hanom gaff sioledhis hem. .. vtan nokors manz styryls äller visan Lg.">Bil 753. 2) styrande, styrelse, ledning, regering. til amoghans styrls ok rätzl Lg.">Bil 884. " prestin oc prophetin. .. visto ey rättan dom til siälanna styrls MP1: 231. aff thera (ɔ: skapada tingana) stirsl lib 74. för än kötit är. .. anduardhat andans styrzel" ib 2: 260. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir : 116. hawa the (vbina) styrsl af honom (visen) ib 2567. the siälana som thine forsyn oc styrsll äru andwordha ib 2: 184. aff godhom forman hulkin som for gudz älskogha. .. takir sik til styrslina äMBite ok mödho ib 3: 177. huru han (konungen) skal lifwa j sine styrsl oc rike ib 303. hallande vissa styrlsinna mato (rectos modos regiminis) ib 311. ib 1: 260. " styrsl oc owerbudh til aldra thera gaghn som sins hera budh lydha" MB 1: 86. rätuisonna dygdh. hulkin hwariom gifuir thz hans är. .. mindrom manne syrsl oc kännedom MP 2: 78. twa hälagha iomfru. hulka som waro vndir hans (biskopens) styrls KL 118. " thz samma closther war wndir hans styrls" Lg 3: 52. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 258. 3) styrande, styresel, tyglande, tukt. skörlifnz människo hierta hulkin al sin sin hörsl oc ordh latir lös löpa vtan styrsl MP 2: 53. " atir hald til kropsins mattan ok styrsl" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 206. jak skal. .. halda thom vndir styrsl at the skulin ey höghfördhas älla androm skadha ib 2: 270. " skodha mz hwath mato älla styrs (moderamine) mz hwlke akt mz hwlkom synda angher häLghe män thäktos gudhi" Lgren. 1866.">Ber 55. - Jfr styrsle.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • styrzel MP 2: 260.
  • sttyrls Bil 753, 884 ; KL 118 ; MP 1: 231 ; Lg 3: 52.
  • stirsl MP 1: 74 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back