Styrsl

Old Swedish Dictionary - styrsl

Meaning of Old Swedish word "styrsl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styrsl Old Swedish word can mean:

styrsl
L.
styrsl
2) styrande, styrelse, ledning, regering. o huru täk tiänist thz är. .. alz enkte siälffwer radhandes, äpther annars budh, oc styrls offra sik gudhi täkkasta offer Mecht 356. thu lath mik i enghom thima i mine eghne styrls SkrtUppb 20. ib 58. " här till haffwer jac (ɔ: Agememnon) bwrid eder styrlzs oc regementzs twnga byrda" Troj 192. 3) styrande, styrsel, tyglande, tukt. at mins crops oquemmelikin oc osidhlikin luste wari all tidh vndhir böghdher skälanna forradh oc styrls SvB 361 (b. av 1500-t.). thy skulu tässa twa böner som är pater noster oc aue maria, wärdzskylleligha prädicas oc läras aff allom them som haffwa siäla styrls JMPs 484.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • styrls )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back