Styrta

Old Swedish Dictionary - styrta

Meaning of Old Swedish word "styrta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styrta Old Swedish word can mean:

styrta
1) STörta, falla, nedfalla. affwndhinne föLghir dödhin thär näSTh STyrthir (prÄcipilatur) wsla siälin swa som scriffwat är SpV 453. hon STörte wthj kätilin Uppl Lagmansdomb 25 (1490). somlika STörhte döde nidher j graffuena STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 76. STak honom mith for brySTed oppa brynian saa ath hertogen STörte Aff häSTen oc ned for konwng laomedontes föther Troj 29. - i STrid falla till marken, i sht falla och omkomma; STupa, falla. Troj 31. " thw skalt se thyn afföda barn STörttha mz grymmom dödh" ib 58. 2) STörta (i tu), genom fall bryta. .. fore arnekes gotz, som sik STörtte halssin syndher STb 1: 280 (1481).
styrta
5) part. pres. STyrtande, brådSTörtad, haSTig. hon wardhir mykit STyrtandhe (præceps) j sinom gärningom, hwar hon skulde wara rolighen SpV 105. 6) STörta ned el. omkull (ngn). sextilia. .. war liffwandis STyrth ällir qwäfdh SpV 343. " thu STörte mik aff thenna STenen" Lg 674. - i STrid fälla till marken, fälla, nedgöra. nar konwngen sa honom STörttan hög han manliga oppa honom Troj 30. " ty STörtte the alle STadz troyaner ää hwar the gaffwo sig" ib 33. 7) än slotz mennen en tunna ööl for toghen aff slottit til pramen STörtes (kölhalades? sjösattes?) vij öre SSkb 275 (1508). - Jfr nidher-, umkul-STyrta samt bradh-, for- (Sdw 1: 307) STörta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • styrthir SpV 453.
  • stört(h)e. störtte STb 1: 280 (1481); Troj 33.
  • störtes SSkb 275 (1508) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚱᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back