Styþia

Old Swedish Dictionary - styþia

Meaning of Old Swedish word "styþia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

styþia
stödja, låta hvila. ey skule ySungx men styDia thera spiwt skafft (styðia sinu spiotskapi) wid min ryg Di 151. see iak swa hängiandhe. .. ey haffde huar iak matte mith tröttha hwffudh oppa stödhia (reclinarem) Su 35. - stödja, bereda stöd åt. loot hon sik opresa i sänginne oc stödhia sik KL 3244. " af thässom hälghom blomstrom. .. prydhis nu the hälgha kirkiaaf hulkom hon bidhir sik stydhias sighianDis. stydhin mik mz blomstrommen. thy at iak thwingas älla thwänar af kärlek (fulcite floribus fessam languoribus)" ib 329. - stödja, gifva stöd. moyse bidhiande fore sinom mogha aaron oc hans kompan studdo vnDir hans henDir (Sustentabant manus ejus) VKR 4. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 94.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • stödhia KL 344 ; Su 35.
 • stödia ib 54. pres. stydher Ber 4.
 • stödher LfK 39.
 • studher MB 2: 123.
 • studde Bil 111 ; Pa 6 ; Bo 200, 233 ; Bir 1: 271 ; MB 2: 123 ;
 • -o VKR 4 ; Bir 4: 94.
 • stude Bu 499.
 • stodde Pa 5 (på stvå st.); Bo 244 ; RK 2: 2655 ;
 • -o MB 2: 155 ),
 • styþia sik , 1) stödja sig, bereda sig stöd, hålla sig uppe. cristoforus. .. stude sik mz stang (portans. .. loco baculi quandam perticam in manibus, qua se in aqua sustentabat) Bu 499. " staffrande man skal stydhia sik mz käp" GO 420. stödja sig, hvila, luta sig (vid el. emot). tha stodh patricius for konungenom oc hafdhe en pikstaff i sinne handh som han stodde sik vidher Pa 5. hqn. .. stodde sik vidh pikenib. han sa engelbert standha oc stodhe sik widh sinna krykke RK 2: 2665. herodes. .. studde sik widh eet trä Bil 11. grep han. .. badha stundhenar widh hwilka han sik studde MB 2: 123. " vidh thenna stenin studden sik ena stund" Bo 223. hon. .. laghde howdhit owir sonin oc stodde sik vidh hans brytst ib 244. " then tidh han. .. studde sik op vidh korsit" ib 200. " patricius studes sik fast owitande mz piikstaf vidh konungx foot. .. at pikstafrin gik gönum foot bladit" Pa 6. - bildl. at han. .. studde sik vidh fallande thing Bir 1: 271. vilia the stydhia sik vidh mik at the moghe thäs tröstelicare synda ib 2: 210. " om thu tik ekke stadhelika stödher widh gudz räddoga" LfK 39. Ber 4. stödja sig, hvila, vara grundad el. fäst (på). studpelarena, oppa huilkom alt husit skulde sik stödia oc oppe haldas Su 54. stwdherna, vppa hwolka alt hwsit sik studher MB 2: 123. 2) slå sig ner, lägra sig? stoddo sigh 8sederunt).. . j trangasta wägha skälenMB 2: 155.
 • stydhia up , stödja, upprätthålla. honom drömde. .. at krikian j latran vilde af falla vidh jordh: ok saa dominicum koma löpande ok stydhia op atir (sustentaba) murin mz sinom härdum Bil 792.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛦᚦᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back