Subtilikhet

Old Swedish Dictionary - subtilikhet

Meaning of Old Swedish word "subtilikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

subtilikhet Old Swedish word can mean:

subtilikhet
1) finhet. Se Sdw 2: 1309. - yttre finhet, elegans. thet rwmmith (ɔ klostret Paradisus vid Florens) är wisselika wärdlennas Paradyss mädh subtiligheth oc bygningh. än annath prisar jak thär jnthe PMBref 302 (1508).
subtilikhet
2) djupsinnighet, det som är djupsinnigt. honom (ɔ: Alanus de Rupe) oppinbarade jomffru maria, origenas lerdom oc swpitdelighet JMPs 27. besynnerlikidh wndher är oc aff them ringhenom, som giordher war aff ärofulla jomffru marie haare: hwilkidh som offwergaar Alth annadh, thy at j honom synis j nakre mattho hymerikis äros swptidelighet ib 470. - Jfr subtilighet (Sdw 2: 544), söftidhelikhet.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • subtilig- PMBref 302 (1508)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᛒᛏᛁᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back