Sumber

Old Swedish Dictionary - sumber

Meaning of Old Swedish word "sumber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sumber
någon. 1) pl. några, somliga. tha han saDDe, komo som kornyn oppa almanna wäghin STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 166. - suma STadhi, se STaþper (Sdw 2: 479). 2) någon; en del; till en del. som sädhin fyol j ena godha fruktsama jordh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 166. " miSTes sommer delen aff the gotzeno som skiparen före STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 21. faller sommer hären oc sommer fly" ib 159. " somt aff folkidh" VKU 82 (1555). - sumber. .. sumber, en del. .. en annan del. .. the hade mätit, at the knytha bögningh. .. är som ij (2) alna högre, som i!UDDA_TECKEN? (1 1/2) alin högre STb 2: 286 (1488). - sumt. .. sumt, delvis. .. delvis, ett STycke. .. ett annat STyke. akte vi nu drage. .. aat vaSTena. .. hvar oss thetta oföre thet ey betager vi vele doch biude til thet beSTe soSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt gaa oc soSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt aaka SToria. 1816 ff.">HSH 14: 87 (1526, Brask). 3) somlig, ett slags. saandher til ath göra mwra är manghskona, sommer är swarther oc graffz wp aff jordhenne STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 361. bärgitt aff huilko alunit görs är huiter STeen, och gool inblandh, och än sommer brun ib 641 (senare avskr.).

Part of speech: pn

Additional information: pron. L.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • sompt HSH 14: 87 (1526, Brask). n. pl. som MP 5: 166 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back