Summa

Old Swedish Dictionary - summa

Meaning of Old Swedish word "summa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

summa
1) det högsta, det förnämsta, det hufvudsakliga. aldra fulkomplghetinna Summa Su 261. - undir ennne SuSunmmo. i hufvudak, i hufvuddragen. af thässo som nw är sakt, thikkis vndir enne Summo (Summatim) ändat vara af vars herra pino. thz som giordhis i threm tidhomen Bo 183. - ivir Summo, i hufvuddragen, Summariskt. at iak skuli alt ower Summo stakkot sighia Su 110. 2) Summa, belopp. thesse forscripna Summa penninga BYH 1: 193 (1384). lagde tilhopa. .. xij lkM dragmas argenti swa storom (för stora) swmmo silffwir MB 2: 318. " togho af them ena stora swmmo gull" ib 310. " förs stora swmmo j gulle ib 312. thzx som them syntes aldztingx olofflikhet at halda ällar göma li pänigga taal äldher swmmo (Sub forma pecuniæ)" Su 55. " är thässe Summan i päninga tal xl march twa marc minna" SD NS 2: 86 (1409). fore fyra hundradha maRKer swenska päninga. .. hwilka iak. .. i enne Summo vpburet hafuer ib 1: 336 (1404). wi hafuum takit ena Summo aff herre gudhmunde, som är xx maRK, for alt thet herra jönisse atte ib 37 (1401). een Summar staRK RK 1: (sfgn) s. 173. horo for[näm]de Summor skolo warda betalada BSH 5: 6 (1506). " ath faa saadano somme ib. "SJ 238 (1454). FM 107 (1498). - uppgift el. föreskrift om Summan el. beloppet af det som skall erläggas. at wii motto blifua aff med (d. v. s. slippa att erlägga) thetta smör, oss engen stadz staar i swmmen BSH 5: 491 (1511). - Jfr hovudh-, hvitpännigna-, iärn-, pänninga-, silf-, skat-Summa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • summa: -o SJ 238 (1454)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back