Summa

Old Swedish Dictionary - summa

Meaning of Old Swedish word "summa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

summa Old Swedish word can mean:

summa
1) det högsta, det förnämsta, det huvudsakliga. thriffwandi[s] dagh widher dagh j godho wnfik hon alla dygdha swmma (virtutum summam apprehendit) Mecht 8. är hon (ɔ Maria) alt manönsisn summa helsamlighin sak (summa salutis - läst salutaris - humanæ causa) SpV 200.
summa
2) summa, resultat av en addition. summan aff thät afflat som giffuit är til tässa äptirscripna böner äv xl twsand aar oc xl aar oc xlvj dagha afflat SvB 112 (omkr. 1500). - summa, belopp. stod olaf jönisson til ath han war laris diäkn skyllogir iij fat järn ok i mark päᵍᵃ atir aff the sommone som olaf war skyllogir nigils andhirson ATb 1: 173 (1462). " for ena suma peninga" SJ 2: 2 haffuer opburet mxl (1040) mark ib 192 (1491). wore thet saaka ath renthen ey swa wtginge arlighe och redelica tha ökades förscrifne soma ib 218 (1492). wtgiffuet smederne för alt j ene swmo xiij & ij öre Stock Skb 193 (1521-22). haffwer jac loffwad honom ena somma gwl ther fore Troj 255. lib 256. 3) sammanfattning. här thwärt amothe, lastanna swmma sik framteande mz siw sinom wanskapilsom SpV 136. fadhir gör thänna atskilnadh, jak bidher tik först widh ena swmmo (summatim), ok swa eghlika ällir enkannelika ib 158. .. . ok thär mz j thänna samma clausula ända wara collacionem älla samman talan, j sinne swnmo (summum totius collationis nostræ terminare) ib 465. " fför thy at man ekke wäl begripa hwart ordh j store swnmo, ty wil jak här äpter aatskilleligha wttydha the xv ordh som ärw j ängilsens helsa JMPs 530. - Jfr hovudh-, pänning-, pänninga-, pännings-summa. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • suma SJ 2: l2 (1474). soma ib 192 (1491) , 218 (1492); Troj 256.
  • somma ib 255 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back