Sunder

Old Swedish Dictionary - sunder

Meaning of Old Swedish word "sunder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunder
1) sönder, i sönder, i stycken, i delar. kiände han sin sco wara sunder Bil 249. " been ok arma waro honum swnder" Al 3508. " tha hiärtadh är sunder" MB 1: 434. thz är synth aa hwsune hwar beenith är sundhir GO 267. " thz syndher är" LB 2: 47. " lhans krop war saar ok synder" MD (S) 271. " the graff war heel hwarghin swnder" Al 3401. " tit glaffuen är helt oc mit sunder" Di 70. 2) utan bestånd, utan kraft, ogiltig. döMDes then köp swnder som oleff persson i tartila giorde med anna ibidem BtFH 1: 183 (1507). ib 286 (1509).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • synder.
  • lsyndher.
  • syndir Bir 2: 329.
  • sindher Di 273.
  • sondir MP 2:6),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back