Sunder

Old Swedish Dictionary - sunder

Meaning of Old Swedish word "sunder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunder
(i användning ofta närmande sig ett adj.) och adj. L. A) adv. 1) sönder, i sönder, i stycken. jtem ii öra fför en kalk söndher wär Kumla kyrkas rb 73 (1499). " tha riff tästen söndher warlika j bräddenom litith" PMSkr 411. 3) i (avskilda) delar. i thy rumeno skal eet lhws wara. hwilkit swndor skal skiptas mädh enom mwr i tw hws aat ändelango fraan korenom Hollman Bir Extr 233. Jfr i sunder (s. 346). B) adj. söndrig. gaff aalexsandher gulsmidh sigh i heligelicama gille meth en swndher sölff skaal HLG 3: 27 (1518).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back