Sunder riva

Old Swedish Dictionary - sunder riva

Meaning of Old Swedish word "sunder riva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunder riva
1) sönderriva, sönderslita. kan nakat breff ther oppa ludhandis. .. finnas äller lfunnet wara, tha är thet breff forglömpt oc forsumat at sunderriffuas SD NS 3: 77 (1415). " disserpere synder riffua" GU C 20 s. l82. aff hwassasta gislomen. .. mädh hwilkom hans wärdogaste licama war aller swa sindher riffwin, thät jnthe war hel a hanom SvB 299 (omkr. 1520). hon sönderreff syn kläder Troj 182. 2) splittra (jordegendom). hulkin thär lengst haffuer besitit jt godz oc ligger thär jord jnne med som fallin är til arffs tha haffuer han wald loc mact at löse the andra jorden til sig som oppa godzit sither godzit besithia oc jck[e] latha jorden vndan gaa eller sunderriffuas Uppl LagmandSDomb 18 (1490). ib 31 (1490). - Jfr riva sunder.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • synder-.
  • sönder-.
  • sindher- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱ:ᚱᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back