Sunder slita

Old Swedish Dictionary - sunder slita

Meaning of Old Swedish word "sunder slita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunder slita Old Swedish word can mean:

sunder slita
1) sönderslita, sönderriva. " displodere synder brytha ok sönder slytha" GU C 20 s. 456. llacero. .. sargha oc syndher slidha GU C 20 (hand 2) s. 57. ib. ib s. 62. " tha sannelica sundersletz (Bir. sundirskiptis, rumpebatur) hauit oc giordhis väghir thär aldrigh var för väghir" Nio kap ur Bir 31. 2) sönderslita, göra slut på. - göra om intet, upphäva. at wi seet oc hört hafwom at festninga hafwa opta warit syndherslitna äpter tolghom ordhom, som i for:da cedula star SD NS 3: 493 (1419).
sunder slita
3) avskilja, avsöndra. " hulkin iord. .. lares j söderby wilde sunderslitha oc aatskila fran, then annen jord" Uppl LagmanSDomb 18 (1480). - Jfr slita sunder.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sundir-.
  • syndher-. sönd(h)er),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚦᚽᚱ:ᛋᛚᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back